Barnehagen vår

Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. I Alvheim er barnas beste i fokus!

Barn lærer gjennom lek, undring og utforskning. Vi ønsker at barnehagehverdagen skal være full av gylne øyeblikk; opplevelser, læring, humor og glede. Vi har tro på at tydelige, anerkjennende voksne skaper glade, tillitsfulle barn. Vi arbeider for likestilling mellom gutter og jenter ved å møte barnas individuelle behov og gi alle barna mulighet for lik lekekompetanse. Vi vil sørge for at alle barna får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.

Kvaliteten på samspillet og relasjonene mellom barnet og den voksne, er for oss det viktigste arbeidsområdet i barnehagen.

 

 

 

Åpningstid : 06.45-17.00